DRUGO MNENJE - NOVA MOŽNOST ZA BOLNIKE IN ZDRAVNIKE

informacije iz tiska

televizijski prispevki

 

 

Telemedicina je ena najmlajših medicinskih vej. Pomeni prenos in izmenjavo medicinskega znanja na daljavo z uporabo visoke tehnologije telekomunikacij. Njeni začetki segajo v leto 1968, ko je Keneth Byrd s sodelavci vzpostavil video povezavo med bolnico v Massachusetts-u in letališčem v Bostonu. V letih 1970-1980 je bil dosežen le majhen napredek. Do prave eksplozije zanimanja v telemedicini pa je prišlo v devetdesetih letih z razvojem tehnologije komunikacij po celem svetu.

 

Uporaba telemedicine je prisotna že v skoraj vseh vejah medicine. Najpogosteje se uporablja v teleradiologiji, ki je kraljica telemedicine, sledijo ji kardiologija, dermatologija, psihiatrija, urgentna medicina, patologija in onkologija. Teleradiologija, vključno s telenuklearno medicino, je trenutno najbolj specializirana oblika telemedicine.

 

Pred dvema letoma so v ZDA ustanovili telemedicinsko mrežo, katere naloga je zagotoviti pridobivanje drugega zdravniškega mnenja s pomočjo specialistov vodilnih zdravstvenih centrov v ZDA in kasneje po celem svetu. Projekt se imenuje Second opinion (Drugo mnenje). S tem bi omogočili bolnikom po celem svetu dostop do zdravniškega mnenja vrhunskih specialistov. Projekt izkorišča najnovejše dosežke telemedicine.

 

Slovenija se je v to mrežo vključila v mesecu maju 1998 z odpiranjem in pričetkom delovanja projekta Drugo mnenje Slovenija. Poleg naše države so od evropskih držav vključene še Nizozemska, kjer je vodilni center projekta, Anglija, Francija in Madžarska. Drugo mnenje Slovenija deluje pod okriljem in strokovnim nadzorom največje zdravstene ustanove v Sloveniji, Kliničnega centra v Ljubljani. V ta namen je bil ustanovljen slovenski odbor Drugega mnenja, katerega člani so najpomembnejši strokovnjaki, predstavniki vseh medicinskih vej.

 

Glavni namen Drugega mnenja je omogočiti slovenskim bolnikom in zdravnikom, da, če in ko je to potrebno, čimhitreje pridejo do specialističnega mnenja iz tujine glede diagnoze bolezni, nadaljne diagnostike in zdravljenja.

 

Verjetno so si že vsi zdravniki večkrat zastavili vprašanje, ali je diagnoza res pravilna; naj opravijo še kakšno preiskavo: je zdravljenje, ki ga imajo v mislih res tisto pravo, najboljše. Pa vsakodnevna vprašanja njihovih bolnikov, je diagnoza res pravilna; se da morda v iskanju nove diagnoze še kaj storiti; moram res na operacijo, obsevanje. V vseh teh primerih imamo sedaj možnost, da poleg naših sodelavcev in zdravnikov povprašamo za mnenje še strokovnjake iz tujine.

 

Drugo mnenje Slovenija se je za pridobivanje drugega zdravniškega mnenja preko mednarodne telemedicinske mreže povezalo z vodilnimi bolnišnicami v ZDA in tudi drugod po svetu, kot so Cleveland Clinic Foundation (Cleveland, Ohio, ZDA), Philadelphia Medical Center (Philadelphia, Pennsilvania, ZDA) in Sheeba Medical Center (Tel Hashomer, Izrael).

 

 

Kako deluje sistem pridobivanja drugega mnenja.

Če bolnik ali zdravnik želi drugo mnenje, najprej pregledamo prinešeno zdravstveno dokumentacijo vključno s prvim mnenjem, to je mnenjem lečečega zdravnika oziroma specialista. V angleškem jeziku napišemo povzetek poteka bolezni, diagnostike in zdravljenja in ga po faxu pošljemo v konzultantsko bolnišnico, skupaj z vprašanji, na katera želimo odgovor. Predlagamo tudi usmeritev specialista, ki jo želimo, če ga poznamo poimensko, lahko to tudi predlagamo. RTG slike, CT posnetke in posnetke NMR pošljemo s pomočjo teleradiologije. To je poseben računalniški sistem, s katerim sliko najprej digitaliziramo, nato pa jo komprimiramo in odpošljemo. Slika se pojavi na zaslonu konzultantskega centra v nekaj minutah. Vse filme na kasetah, npr. UZ posnetki, angiografske filme, citološke, histološke preparate lahko pa pošiljamo s hitro pošto, v najkrajšem možnem času pa tudi le-te preko telemedicinske opreme. Tako je vsa dokumentacija v centru še isti dan, ko jo odpošljemo. Po pregledu dokumentacije nam specialist oz. več njih, pošlje svoje mnenje v nekaj dneh. Preko elektronske pošte nas iz centra redno obveščajo o že opravljenih konzultacijah. Po prejemu drugega mnenja, o tem obvestimo bolnika ali zdravnika, ki je zanj zaprosil in mu original tudi izročimo. V primeru, da obstajajo še kakšne nejasnosti ali da se drugo mnenje popolnoma razlikuje od prvega, organiziramo videokonferenco. Na njej se soočijo bolnik, zdravnik, ki je dal prvo mnenje in zdravnik, ki je podal drugo mnenje ter če je potrebno tudi zdravnik iz slovenskega odbora za drugo mnenje.

 

Vso bolnikovo dokumentacijo natančno vodimo. Vsak bolnik, ki zaprosi za drugo mnenje ima svoj karton. Vodimo ga pod posebno identifikacijsko številko, pod katero je zabeležen tudi v računalniku in nam je tako njegova dokumentacija dostopna v vsakem trenutku.

Želimo si, da bi to možnost imeli vsi bolniki v Sloveniji, kadar jo potrebujejo.