DRUGO MIŠLJENJE - NOVA MOGUĆNOST ZA BOLESNIKE I LIJEČNIKE

Telemedicina jedna je od najmlađih grana, a odnosi se na prijenos i razmjenu medicinskih znanja na daljinu uz uporabu visoke tehnologije telekomunikacija. Njeni su počeci u 1968. godini kada je Kenneth Byrd sa suradnicima uspostavio video vezu između bolnice u Massachusettsu i zrakoplovne luke u Bostonu. U razdoblju od 1970. do 1980. godine postignut je tek neznatan napredak. Do prave eksplozije zanimanja u telemedicini dolazi tijekom devedesetih godina i to razvojem tehnologije komunikacija u cijelom svijetu.

Upotreba telemedicine prisutna je već u skoro svim granama medicine. Najčešće se primjenjuje u teleradiologiji, koja je kraljica telemedicine, slijede joj kardiologija, dermatologija, psihijatrija, urgentna medicina, patologija i onkologija. Teleradiologija, uključujući i telenuklearnu medicinu, trenutačno je najbolje specijalizirani oblik telemedicine.

Godine 1996 ustanovljena je međunarodna telemedicinska mreža čija je zadaća osigurati dobivanje drugoga liječničkog mišljenja uz pomoć specijalista vodećih zdravstvenih središta u SAD, Europi a kasnije i u cijelom svijetu. Projekt nosi naziv Second opinion (Drugo mišljenje). Bolesnicima širom svijeta na taj bi se način omogućio dustup do liječničkog mišljenja vrhunskih specijalista. Projekt koristi najnovija dostignuća telemedicine.

Otvaranjem i početkom djelovanja projekta "Drugo mišljenje Slovenija" Slovenija se u tu mrežu uključila svibnja 1998. godine. Pored naše zemlje od europskih su država aktivno uključene Nizozemska, Engleska, Francuska i Mađarska i Italija. "Drugo mišljenje Slovenija" djeluje pod okriljem i stručnim nadzorom Univerzitetskog Kliničkog Centra u Ljubljani kao najveće zdravstvene ustanove u Sloveniji. Za tu je svrhu ustanovljen slovenskih odbor Drugoga mišljenja čiji članovi su najvažniji stručnjaci, predstavnici svih grana medicine.

Glavni je cilj Drugoga mišljenja slovenskim bolesnicima i liječnicima omogućiti da, i ako je to potrebno, što brže dođu do specijalističkog mišljenja iz inozemstva o dijagnozi bolesti, daljem dijagnosticiranju i liječenju.

Vjerojatno su se svi liječnici više puta našli pred pitanjem, je li dijagnoza prava?; treba li napraviti još neku pretragu?; je li liječenje koje namjeravaju primjeniti doista pravo, najbolje?. Tu su i svakodnevna pitanja njihovih bolesnika kada pomišljaju na ispravnost dijagnoze; može li se, možda, još nešto poduzeti u traženju nove dijagnoze?; moram li doista ići na operaciju, zračenje?. U svim takvim slučajevima sada imamo mogućnost da, pored naših suradnika i liječnika, zapitamo za mišljenje i stručnjake iz inozemstva.

Preko međunarodne telemedicinske mreže "Drugo mišljenje Slovenija" se, za pribavljanje drugog liječničkog mišljenja, povezalo sa Sveučilištem u San Francisku (UCSF - University of California San Francisco). Tamošnja je bolnica ustanovljena 1864. godine i sa dvadeset tisuća postelja jedna je od najvećih organizacija na području San Franciska, a spada i među deset najelitnijih zdravstvenih ustanova u SAD te među prvih pet po broju zaposlenih liječnika s popisa "Best doctors". Dva su istraživača UCSF-a za svoja dostignuća 1989. godine nagrađena Nobelovom nagradom, a Medicinski se fakultet UCSF-a, prema ocjenama američkog Nacionalnog instituta za zdravstvena istraživanja, već više od deset godina svrstava na prvo mjesto. S UCSF-om u telemetrijskoj savjetodavnoj mreži surađuju i Stanford Univesity, Columbia University (New York), Browman Gray School of Medicine of Wake Forest University - Winston Salem, The Brigham Radiololgy Fonudation - Boston, Emory University Hospital - Atlanta, University of Pennsylvania Medical Center - Philadelphia.

Kako djeluje sustav pribavljanja drugoga mišljenja

Kada bolesnik, ili liječnik, želi drugo mišljenje prvo se pregleda donesena zdravstvena dokumentacija uključujući i prvo mišljenje, to je mišljenje liječnika ili specijaliste koji ga liječi (slika). Na engleskom se jeziku napiše sažetak tijeka bolesti, dijagnostike i liječenja te se, zajedno s pitanjima za koja želimo dobiti odgovor, telefaksom pošalje u UCSF. Predlažemo i usmjerenje specijaliste, a ako nam je poznato njegovo ime možemo i to predložiti. RTG slike, CT snimke i snimke NMR šaljemo uz pomoć teleradiologije. To je poseban računalni sustav kojim sliku najprije digitaliziramo, potom komprimiramo i pošaljemo. Slika se, već nakon nekoliko minuta, pojavi na zaslonu centra u UCSF-u. Sve filmove na kasetama, npr. UZ snimke, angiografske filmove, citološke ili histološke preparate možemo slati brzom poštom, a u najkraćem mogućem vremenu i njih putem telemedicinske opreme. Tako sva dokumentacija centru u UCSF prispije istog dana kada je poslana. Nakon što pregleda dokumentaciju specijalist nam, ili više njih, pošalje svoje mišljenje najkasnije u roku 48 - 72 sata. Putem elektronske pošte iz centra nas redovito obavještavaju o već obavljenim konzultacijama. Nakon primitka drugoga mišljenja o njemu obavijestimo bolesnika ili liječnika koji je mišljenje tražio te mu, istodobno, izručimo original. Ukoliko se pojave još neke nejasnoće ili kada se drugo mišljenje u potpunosti razlikuje od prvoga, organiziramo videokonferenciju. Tu se suoče bolesnik, liječnik koji je dao prvo mišljenje i liječnik koji je dao drugo mišljenje te, ako je potrebno, i liječnik iz slovenskog Odbora za drugo mišljenje.

Kompletna se bolesnikova dokumentacija vodi vrlo detaljno. Svaki bolesnik, koji zamoli za drugo mišljenje, ima svoj karton koji se vodi pod posebnim identifikacijskim brojem pod kojim je zabilježen i u računalu. Na taj nam je način njegova dokumentacija u svakom trenutku dostupna.

Shema Organizacije Second Opinion