aktualno ISIS 1998, št.8-9

Drugo mnenje - nova možnost za slovenske bolnike in zdravnike

Vojka Gorjup, Borut Geršak

Telemedicina je ena najmlajših medicinskih vej. Pomeni prenos in izmenjavo medicinskega znanja na daljavo z uporabo visoke tehnologije telekomunikacij. Njeni začetki segajo v leto 1968, ko je Keneth Byrd s sodelavci vzpostavil video povezavo med bolnišnico v Massachusetts-u in letališčem v Bostonu. V letih 1970-1980 je bil dosežen le majhen napredek. Razmah telemedicine se je pričel v devetdesetih letih z razvojem tehnologije komunikacij.

Telemedicino uporabljajo že skoraj vse veje medicine. Najpogosteje se uporablja v teleradiologiji, ki je kraljica telemedicine, sledijo ji kardiologija, dermatologija, psihiatrija, urgentna medicina, patologija in onkologija. Teleradiologija, vključno s telenuklearno medicino, je trenutno najbolj specializirana oblika telemedicine.

Pred dvema letoma so v ZDA ustanovili telemedicinsko mrežo, ki omogočajo pridobivanje drugega zdravniškega mnenja s pomočjo specialistov vodilnih zdravstvenih centrov v ZDA in kasneje po vsem svetu. Projekt se imenuje Second opinion (Drugo mnenje) S tem bi bolnikom po vsem svetu omogočili dostop do zdravniškega mnenja vrhunskih specialistov. Projekt uporablja najnovejše dosežke telemedicine.

Slovenija se je v to mrežo vključila v maja 1998 z odpiranjem in pričetkom delovanja projekta Drugo mnenje Slovenija. Poleg naše države so od evropskih držav vključene še Nizozemska, kjer je vodilni center projekta, Anglija, Francija in Madžarska. Drugo mnenje Slovenija deluje pod okriljem in strokovnim nadzorom največje zdravstene ustanove v Sloveniji, Kliničnega centra v Ljubljani. V ta namen je bil ustanovljen slovenski odbor Drugega mnenja, katerega člani so najpomembnejši strokovnjaki, predstavniki vseh medicinskih vej.

Drugo mnenje omogoča slovenskim bolnikom in zdravnikom, da čim hitreje pridejo do specialističnega mnenja iz tujine glede diagnoze bolezni, nadaljnje diagnostike in zdravljenja če in ko je to potrebno. Za drugo mnenje lahko zaprosimo na katerem koli medicinskem področju, od vseh kirurških, internističnih vej, do radiologije, patologije, dermatologije, psihiatrije, pediatrije, onkologije, pa tudi stomatologije.

Verjetno smo si že vsi zdravniki večkrat zastavili vprašanje, ali je diagnoza res pravilna, naj opravim še kakšno preiskavo, je zdravljenje, ki ga imam v mislih, res tisto pravo, najboljše. Pa vsakodnevna vprašanja naših bolnikov, je diagnoza res pravilna, se da morda v iskanju nove diagnoze še kaj storiti, moram res na operacijo, obsevanje. V vseh teh primerih imamo sedaj možnost, da poleg naših sodelavcev povprašamo za mnenje še strokovnjake iz tujine.

Drugo mnenje Slovenija se je za pridobivanje drugega zdravniškega mnenja preko mednarodne telemedicinske mreže povezalo z Univerzo v San Franciscu (UCSF - University of California San Francisco) in Columbia University (New York). Bolnišnica UCSF je bila ustanovljena leta 1864 in je z dva tisoč posteljami ena največjih organizacij na območju San Francisca. Sodi med deset najelitnejših zdravstvenih ustanov v ZDA in med prvih pet po številu zaposlenih zdravnikov s seznama "Best doctors". Dva raziskovalca UCSF sta bila v letu 1989 za svoje dosežke nagrajena z Nobelovo nagrado, medicinska fakulteta UCSF pa se po ocenah ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravstvena raziskovanja že več kot deset let uvršča na prvo mesto. Z UCSF sodelujejo v telemedicinski konzultacijski mreži še Bowman gray School of Medicine of Wake Forest University - Winston Salem, The Brigham Radiology Foundation-Boston, Emory University Hospital-Atlanta, University of Pennsylvania Medical Center-Philadelphia.

Kako deluje sistem pridobivanja drugega mnenja.

Projekt Drugo mnenje Slovenija strokovno vodi medicinska direktorica Vojka Gorjup dr. med. specialistka internistka, sicer iz Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino kliničnega centra.(tel. Drugo Mnenje Slovenija: 01 437 74 64, fax. 01 437 74 69, klinični oddelek za intenzivno interno medicino 01 522 31 83)

Če bolnik ali zdravnik želi drugo mnenje, najprej pregledamo prinešeno zdravstveno dokumentacijo vključno s prvim mnenjem, to je mnenjem lečečega zdravnika oziroma specialista. V angleškem jeziku napišemo povzetek poteka bolezni, diagnostike in zdravljenja in ga po faxu pošljemo v UCSF, skupaj z vprašanji, na katera želimo odgovor. Predlagamo tudi usmeritev specialista, ki jo želimo, če ga poznamo poimensko, lahko to tudi predlagamo. RTG slike, RT posnetke in posnetke NMR pošljemo s pomočjo teleradiologije. To je poseben računalniški sistem, s katerim sliko najprej digitaliziramo, nato pa jo komprimiramo in odpošljemo. Slika se pojavi na zaslonu centra v UCSF v nekaj minutah. Vse filme na kasetah, npr. UZ posnetki, angiografske filme, citološke, histološke preparate sedaj pošiljamo s hitro pošto, v bodočnosti pa bo tudi to potekalo v obliki prenosa digitalnih zapisov. Tako je vsa dokumentacija v centru v UCSF še isti dan, ko jo odpošljemo. Po pregledu dokumentacije nam specialist oz. več njih, pošlje svoje mnenje, najkasneje v 48-72 urah. Preko elektronske pošte nas iz centra redno obveščajo o že opravljenih konzultacijah. Po prejemu drugega mnenja o tem obvestimo bolnika ali zdravnika, ki je zanj zaprosil in mu tudi izročimo original. V primeru, da obstajajo še kakšne nejasnosti, ali da se drugo mnenje popolnoma razlikuje od prvega, organiziramo videokonferenco. Na njej se soočijo bolnik, zdravnik, ki je dal prvo mnenje in zdravnik, ki je podal drugo mnenje ter, če je potrebno, tudi zdravnik iz slovenskega odbora za drugo mnenje.

Vso bolnikovo dokumentacijo natančno vodimo. Vsak bolnik, ki zaprosi za drugo mnenje, ima svoj karton. Vodimo ga pod posebno identifikacijsko številko, pod katero je zabeležen tudi v računalniku in nam je tako njegova dokumentacija dostopna v vsakem trenutku.

Projekt Drugo mnenje Slovenija podpirajo oziroma so se vanje vključile velike družbe, ki svojim uporabnikom omogočajo cenejši dostop do drugega mnenja. Tako je trenutno v Slovenji vključenih približno 125.000 ljudi. Želimo si, da bi to možnost imeli vsi bolniki v Sloveniji, kadar jo potrebujejo.
 

Člani slovenskega odbora Drugo mnenje Slovenija


Vodja projekta:

Člani: Medicinski direktor Drugo mnenje Slovenija je: